Odonata
2012, 52x70 cm
on natural Dye & wax

                 All works © Quynh Lam    

  • White Instagram Icon
  • White Flickr Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon